Info
Foto sezione
Logo Bocconi

Activities for Prospective Students in Japan

No events

PAST EVENTS

PROSPECTIVE GRADUATE STUDENTS

March 28, 2023 hours 7:00 pm - 9:30 pm
Tokyo
WGST: Tokyo
c/o Hilton Tokyo, Tokyo, 6-6-2 Nishi-Shinjuku Shinjuku-Ku Tokyo , 160-0023 Japan